ניוזלטר

בחירת חברת ניהול

סעיף 71 לחוק המקרקעין קובע כי החלטה של בעלי הדירות שנתקבלה בהתאם לתקנון ונרשמה בספר ההחלטות תחייב כל בעל דירה, בין שהיה בעל דירה בשעת קבלת ההחלטה ובין שהיה לבעל דירה אחרי קבלתה. בעלי הדירות רשאים לקבוע, בתקנון או בהחלטה…

נציגות הבית המשותף

סעיף 65 לחוק המקרקעין התשכ"ט -1969 קובע כדלקמן: "לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול ענייני הבית המשותף הנציגות תיכון ותפעל לפי הוראות התקנון" כוונת החוק הינה לניהול הפנימי של הבניין, ובעיקר בכל הנוגע לרכוש המשותף. הנציגות הינה ישות משפטית…