ועד בית

חברת 'דיצה הדר ניהול בתים משותפים בע"מ' החלה את פעילותה לפני כ-19 שנים, מהראשונות בתחום.

החברה מהווה בפועל "ועד בית" – נציגות הבית בתשלום ומחליפה את ועד הבית המסורתי ופועלת כוועד הבית בכל בנין כיחידה כלכלית עצמאית. החברה פועלת בת"א, ר"ג, גבעתיים ומבצעת ניהול בתים בגדלים שונים (גם בניינים קטנים).

החברה עובדת בכפיפות לחוק המקרקעין ובחלק מהבתים קיים מינוי מבית המשפט.

החברה מתמחה בגבית מיסי ועד, תשלומים למועסקי הבית המשותף, אחזקתו התקינה של הרכוש המשותף (טיפוח חדר הכניסה, הגינה, חדר מדרגות, טיפול בביובים, צנרת מים בגגות, מרזבים וכל האלמנטים בבנין כולל אלמנטים ביטוחיים), מתן דוחות כספיים ממוחשבים וניהול חשבון הבנק של כל בית בנפרד.

בנוסף החברה מתמחה בשיפוץ בתים ובנית מעליות.
עד כה שופצו ע"י החברה כ-70 בנינים באמצעות חברת 'עזרה ובצרון', הוקמו מעליות וכן ניתן סיוע בהליך הרישום כבית משותף.

כל בנין מתנהל לפי תקציב והשקעה המתואמת עם בעלי הדירות.

החברה היא מהותיקות בענף ומוכרת במוסדות ציבור.

החברה מנהלת עשרות רבות של בתים לשביעות רצון הדיירים ובשיתוף פעולה מלא עמם.

החברה משתייכת ל-'איגוד הישראלי לניהול בתים ומבנים בישראל', חברה מס' 0006 באיגוד.