ניקיון

מייד עם תחילת העבודה עם חברת דיצה הדר נמנה מנקה בבניין כשכיר או כעצמאי עם הסכם עבודה כמקובל בחוק.

לעתים ישנו כבר מנקה שעובד במשך שנים עם הבית ויש להסדיר את מעמדו, ולעתים יש להביא מנקה חדש.

אנו פועלים לשביעות רצון הדיירים – לבית נקי ומטופח באופן שוטף.

כל מנקה מחויב לשלוח בתום כל ניקיון בבניין תמונות המעידות על ביצוע העבודה וזאת בנוסף לפיקוח מצד נציג החברה אשר בודק על מנקה מעת לעת.

קיימת בחברת דיצה הדר הקפדה על רמת הניקיון, ואנו תמיד קשובים לבקשות כאלו ואחרות מצד בעלי הדירות, לשביעות רצונם.