מדיניות אתר

תקנון מתן שרותים ותשלומים

מבוא

 1. אתר האינטרנט ____ditsahadar.com______ ("האתר") המופעל ע"י " חברת דיצה הדר ניהול בתים משותפים בע"מ " ( להלן: " דיצה הדר " או " החברה ") ומשמש כאתר למן מידע ושירות וכן לצורך ביצוע תשלומים לוועדי הבתים השונים.
 1. האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
 1. ביצוע תשלום או קבלת שרות באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 1. עצם ביצוע התשלום או קבלת השרות באמצעות האתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

ביצוע התשלומים

 1. האתר מאפשר ללקוחות תשלום נוח קל ובטוח לוועד הבית, מבלי להמתין לנציג ומבלי להגיע למשרדי החברה.
 1. התשלום באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.
 1. אישור ביצוע התשלום באתר מהווה אישור לביצוע התשלום הספציפי ואינו מהווה אישור להיעדר חובות – לאחר קליטת התשלום על ידי החברה תעודכן כרטסת הלקוח בהתאם לתשלום שבוצע.
 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את מתן השירותים, כולם או חלקם, אשר ניתנים באמצעות האתר ו/או להוסיף שירותים חדשים באתר, הכל על פי שיקול דעתה.

ביטול תשלום/עסקה

 1. ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה.
 1. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת פקס או דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה.
 1. ויודגש, ביטול העסקה אין בה בכדי לגרוע מחובתו של הלקוח לשלם את חובו לוועד הבית.

שירות לקוחות

 1. בכל שאלה או בירור לגבי השרות הניתן באמצעות האתר, או לגבי בירור תשלום, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפון 052-2579871 בימי א-ה בשעות 8:30-16:00, לא כולל חגים וימי שבתון.
 1. במקרים דחופים יש ליצור קשר טלפוני עם החברה, או להתקשר למספרי החירום של החברה.
 1. החברה אינה אחראית על כל שרות שיינתן על ידי הספקים ו/או אנשי המקצוע אשר נשכרו לביצוע עבודה אחת או יותר, והאחריות הנה ישירות על אותו ספק ו/או איש מקצוע.

אבטחת מידע ופרטיות

 1. חברת " דיצה הדר " רשאית להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים.
 1. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
 1. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע.
 1. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 1. החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י המשתמשים באתר אלא על מנת לאפשר את השימוש באתר וביצוע התשלומים באמצעות האתר, בהתאם לכל דין.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החברה.
 1. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מאתר זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

דין וסמכות שיפוט

 1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

"חלקים רבים מתקנון זה הועתקו באישור מאתר  iWebsite"